Dr. Bhausaheb Jadhav is honored with "Marathwada Bhushan Puraskar"

Dr. Bhausaheb Jadhav is honored with "Marathwada Bhushan Puraskar"

news

On the occasion of 'Mararhwada Mukti Sangram Deen' our President, Dr. Bhausaheb Jadhav is honored with the prestigious award of 'Marathwada Bhushan Purskar" at Nilhubhau Phule Natygruh, Navi Sangavi.